Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013

Οι Εθελοντικές Ομάδες μας

Εθελοντική Ομάδα του Ελεύθερου Σχολείου (τάξεις δημοτικού)

Στην ομάδα συμμετέχουν νηπιαγωγοί, δασκάλες/λοι, αλλά και καθηγήτριες/τες και φοιτητές.
Στόχος της ομάδας είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η εμψύχωση και η στήριξη της σχολικής φοίτησης των μαθητριών/τών δημοτικού του Ελεύθερου Σχολείου της ΑΡΣΙΣ Κοζάνης

Εθελοντική Ομάδα του Ελεύθερου Σχολείου (τάξεις γυμνασίου)
Στην ομάδα συμμετέχουν εκπαιδεύτριες/τες όλων των ειδικοτήτων και φοιτητές.
Στόχος της ομάδας είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η εμψύχωση και η στήριξη της σχολικής φοίτησης των μαθητριών/τών γυμνασίου του Ελεύθερου Σχολείου της ΑΡΣΙΣ Κοζάνης, με σκοπό την πρόληψη και την αποφυγή της σχολικής διαρροής, που παρατηρείται κυρίως στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου.

Εθελοντική Ομάδα του Ελεύθερου Σχολείου (τάξεις λυκείου)
Στην ομάδα συμμετέχουν εκπαιδεύτριες/τες όλων των ειδικοτήτων και φοιτητές.
Στόχος της ομάδας είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η εμψύχωση και η στήριξη της σχολικής φοίτησης των μαθητών λυκείου του Ελεύθερου Σχολείου της ΑΡΣΙΣ Κοζάνης.

Εθελοντική Ομάδα προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις
Στην ομάδα συμμετέχουν εκπαιδεύτριες/τες όλων των ειδικοτήτων και φοιτητές της ομάδας Open Course τους Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Στόχος της ομάδας είναι η προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλήνιες εξετάσεις.


Εθελοντική Ομάδα στήριξης της εκμάθησης ξένων γλωσσών
Στην ομάδα συμμετέχουν εκπαιδεύτριες/τες ξένων γλωσσών, οι οποίες/οι είτε έχουν ολοκληρώσει κάποιο αντίστοιχο τμήμα πανεπιστημίου, ή έχουν την εκπαιδευτική επάρκεια μέσω της απόκτησης πιστοποιητικού ξένων γλωσσών.
Στόχος της ομάδας είναι η υποστήριξη στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών των μαθητριών/τών του Ελεύθερου Σχολείου της ΑΡΣΙΣ Κοζάνης και για όσες/ους επιθυμούν, η προετοιμασία τους για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Εθελοντική Ομάδα στήριξης της εκμάθησης χρήσης Η/Υ
Στην ομάδα συμμετέχουν εκπαιδεύτριες/τες πληροφορικής, οι οποίες/οι είτε έχουν ολοκληρώσει κάποιο αντίστοιχο τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή έχουν την εκπαιδευτική επάρκεια μέσω της απόκτησης αντίστοιχων πιστοποιητικών.
Στόχος της ομάδας είναι η υποστήριξη των μαθητριών/των του Ελεύθερου Σχολείου της ΑΡΣΙΣ Κοζάνης, στα μαθήματα πληροφορικής του σχολείου, αλλά και για όσες/ους επιθυμούν, η προετοιμασία τους για τις εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης χειρισμού Η/Υ.


Εθελοντική Ομάδα δημιουργικής απασχόλησης
Στην ομάδα συμμετέχουν παιδαγωγοί, εμψυχώτριες/τές, καλλιτέχνες, αλλά και άνθρωποι χωρίς τίτλους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και καλλιτεχνικών εργαστηρίων.
Στόχος της ομάδας είναι η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μαθητριών/των του Ελεύθερου Σχολείου της ΑΡΣΙΣ Κοζάνης και η οργάνωση εκδρομών, επισκέψεων σε κινηματογράφους και πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.

Εθελοντική Ομάδα του Σχολείου Ενηλίκων
Στην ομάδα συμμετέχουν εκπαιδεύτριες/τες ελληνικής γλώσσας, εκπαιδεύτριες/τες αγγλικής γλώσσας και πληροφορικής και φοιτητές που μπορεί να διαθέτουν μια εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων (χωρίς αυτό να αποτελεί προϋπόθεση).
Στόχος της ομάδας είναι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστριες/ες και η διδασκαλία ξένων γλωσσών και χειρισμού Η/Υ και σε άνεργους, χαμηλά αμοιβόμενους κ.α. Για όσες/ους επιθυμούν γίνονται προσπάθειες σύνδεσης με την τυπική εκπαίδευση ή με πιστοποιημένους φορείς της δια βίου μάθησης, αλλά και με τις εξετάσεις πιστοποίησης της γλωσσομάθειας.


Εθελοντική Ομάδα υποστήριξης της κακοποιημένης γυναίκας
Στην ομάδα συμμετέχουν ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και λοιποί κοινωνικοί επιστήμονες.
Στόχος της ομάδας είναι η προστασία της γυναίκας που κακοποιείται, η ενημέρωση για τα δικαιώματα της, η ψυχολογική της στήριξη, η σύνδεση της με ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας κ.α.


Εθελοντική Ομάδα υποστήριξης της τρίτης ηλικίας «Ζωή Γεμάτη»
Στην ομάδα συμμετέχουν εθελόντριες/ντες με το ρόλο τις/του επόπτριας/τη, οι οποίες/οι προέρχονται από το χώρο των κοινωνικών επιστημών, εθελόντριες/ντες με το ρόλο της/του συμβουλευτή, οι οποίες/οι προέρχονται από παρεμφερείς ειδικότητες, εθελόντριες/ντες με το ρόλο τις/του υπεύθυνου διενέργειας, οι οποίοι αναλαμβάνουν υποχρεώσεις γενικών καθηκόντων χωρίς κάποια απαραίτητη εξειδίκευση και εθελόντριες/ντες με το ρόλο τις/του υπευθύνου δραστηριοτήτων, οι οποίες/οι αναλαμβάνουν τη διοργάνωση δημιουργικών εργαστηρίων και δραστηριοτήτων για τα άτομα της τρίτης ηλικίας.
Στόχος της ομάδας είναι η οργάνωση ενός δικτύου υπηρεσιών που δρα υποστηρικτικά σε άτομα της τρίτης ηλικίας, έπειτα από εξειδικευμένη καταγραφή των αναγκών τους.

Εθελοντική Ομάδα υποστήριξης Ρομά (οικισμός Πτολεμαΐδας)
Στην ομάδα συμμετέχουν κοινωνικοί επιστήμονες, εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας και ειδικότητας, εμψυχώτριες/τές και άνθρωποι χωρίς κάποια ιδιαίτερη εξειδίκευση.
Στόχος της ομάδας είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, η μέριμνα σε ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας, η ιατροφαρμακευτική φροντίδα, οι ιατρικές ενημερώσεις, η διεξαγωγή προγραμμάτων αγωγής υγείας και εμβολιασμών, η εκπαιδευτική υποστήριξη και η ενίσχυση της σχολικής φοίτησης των παιδιών, η υλοποίηση εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών και μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες Ρομά.


Εθελοντική Ομάδα νομικής στήριξης
Στην ομάδα συμμετέχουν δικηγόροι ή και φοιτήτριες/τές νομικής.
Στόχος της ομάδας είναι η παροχή νομικής συμβουλευτικής και υποστήριξης σε ανθρώπους που η οικονομική τους κατάσταση τους απαγορεύει την πρόσβαση σε αντίστοιχες υπηρεσίες. Η ομάδα λειτουργεί οριζόντια διατρέχοντας όλες τις υπηρεσίες της ΑΡΣΙΣ Κοζάνης και μπορεί να υποστηρίξει ανάλογα με το αίτημα γυναίκες που έχουν δεχτεί κακοποίηση, μετανάστριες/τες που έχουν προβλήματα με τις γραφειοκρατικές τους υποθέσεις, ανήλικους παραβάτες κ.α.

Εθελοντική Ομάδα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων
Στην ομάδα συμμετέχουν άνθρωποι ανεξαρτήτως σπουδών ή ειδικεύσεων, οι οποίοι έχουν ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες (επιθυμητή η κατοχή πτυχίων ή εξειδικεύσεων σε θέματα επικοινωνίας-δημοσίων σχέσεων).
Στόχος της ομάδας είναι η προβολή της ΑΡΣΙΣ Κοζάνης στην ευρύτερη κοινότητα, η τήρηση του αρχείου δημοσιευμάτων, φωτογραφιών και βίντεο, η δημιουργία εντύπων και η ανάπτυξη δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Εθελοντική Ομάδα ευθύνης χώρου
Στην ομάδα συμμετέχουν άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας, σπουδών ή εξειδικεύσεων.
Στόχος της ομάδας είναι η ομαλή καθημερινή λειτουργία του χώρου της ΑΡΣΙΣ Κοζάνης, η τήρηση της γραμματείας, η επαφή με τα παιδιά του Ελεύθερου Σχολείου, η λειτουργία της βιβλιοθήκης και η καθημερινή διανομή των τροφίμων.

Εθελοντική Ομάδα συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης
Στην ομάδα συμμετέχουν άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας, σπουδών ή εξειδικεύσεων.
Στόχος της ομάδας είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων και του κόσμου της Κοζάνης για την αναγκαιότητα συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης, η συλλογή τους και η μεταφορά αυτών των ειδών είτε απευθείας σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη, είτε σε αποθηκευτικούς χώρους της ΑΡΣΙΣ Κοζάνης.


Εθελοντική Ομάδα κοινωνικής τράπεζας ειδών πρώτης ανάγκης
Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας, σπουδών ή εξειδικεύσεων.
Στόχος της ομάδας είναι η ταξινόμηση και η ανταλλαγή ειδών, όπως: τρόφιμα, ρούχα, οικιακές συσκευές, έπιπλα, κλινοσκεπάσματα, παιχνίδια, βιβλία, σχολικά είδη. Η ομάδα λειτουργεί με τη φιλοσοφία της αχρήματης οικονομίας και συντηρεί έναν ειδικό χώρο ο οποίος προσφέρθηκε στην ΑΡΣΙΣ Κοζάνης για το συγκεκριμένο σκοπό.

Εθελοντική Ομάδα συντήρησης χώρων
Στην ομάδα συμμετέχουν άνθρωποι τεχνικών κυρίως ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων: υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, ξυλουργοί κ.α.
Στόχος της ομάδας είναι η συντήρηση των χώρων της ΑΡΣΙΣ Κοζάνης, αλλά και η προσφορά δωρεάν υπηρεσιών σε οικογένειες που δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα αυτών των εργασιών και στο πλαίσιο της αχρήματης οικονομίας.
_____________________________________________________________

Όποια/ος επιθυμεί να συμμετέχει σε κάποια από τις εθελοντικές ομάδες της ΑΡΣΙΣ Κοζάνης και να στηρίξει την προσπάθεια, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ή να κατεβάσει την παρακάτω φόρμα, να τη συμπληρώσει και να την αποστείλει είτε ηλεκτρονικά, είτε ταχυδρομικά.

Φόρμα Εθελοντικής Συμμετοχής  (για αποθήκευση, αφού την ανοίξετε επιλέξτε Αρχείο -> Λήψη)
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου