Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017

Νέο πρόγραμμα Erasmus+ !

Τύπος: εκπαιδευτικό πρόγραμμα (training course)
Πού; Dolo, Ιταλία
Ποιοί;2 άτομα ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας (εκπαιδευτές ή άτομα ενεργά στο youthwork και τον εθελοντισμό)
Πότε; 3/3-11/3/2017
Τίτλος: “RE-EMPOWERING_COMMUNITY VERSION:
BUILDING RESILIENCE AND EMPOWERMENT IN LOCAL COMMUNITIES”
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:17/1 (12:00 μμ)
Περιεχόμενο:
To πρόγραμμα αφορά την ανάπτυξη εργαλείων ώστε οι youthworker να εργαστούν με το μεταναστευτικό ζήτημα, το διαπολιτισμικό διάλογο και την ενδυνάμωση των νέων. Κατάά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος οι θεματικές που θα αναπτυχθούν είναι:
-η προώθηση της δημιουργικής εκπαίδευσης στα πλαίσια της μη τυπικής μάθησης.
-η βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ώστε να ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες.
-η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν σχέση με την δραστηριοποίηση ή την εκπαίδευση νέων.
Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.
Για αιτήσεις συμμετοχής στείλτε μήνυμα στο Hellenic Youth Participation.
Καλή επιτυχία!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου