Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

Convid 19: Σκέφτεται κανείς τους πρόσφυγες;Ένα τεχνολογικό «ρομποτικό» όνομα (co-vi-de 19), που μοιάζει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας, μία πανδημία τρόμος για ανθρώπους και τράπεζες, και ας έχει λογικά ποσοστά θνησιμότητας, και ο βασιλιάς έμεινε γυμνός…

Το σύ­στη­μα δεί­χνει τη γύ­μνια του και θα κλη­θού­με για άλλη μια φορά να πλη­ρώ­σου­με τον λο­γα­ρια­σμό όλοι εμείς που πα­ρα­κο­λου­θού­με κα­θη­λω­μέ­νοι από τους δέ­κτες της τη­λε­ό­ρα­σής μας τις εξε­λί­ξεις.

Και μέσα σε όλο αυτό κά­ποιος ίσως να θυ­μη­θεί να σκε­φτεί τις χι­λιά­δες απο­θη­κευ­μέ­νες ψυχές σαν σαρ­δέ­λες μέσα σε υπερ­πλη­θυ­σμέ­νες «Μό­ριες», σε κο­ντέι­νερς, σε δια­με­ρί­σμα­τα και σε ξε­νο­δο­χεία. 

Αυτοί δεν νο­σούν; Αν ναι, πόσοι είναι; Πού είναι; Πώς είναι; Τι χρειά­ζο­νται;

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου