Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

Όλα τα Παιχνίδια για Όλα τα Παιδιά


Της Δήμητρας Κογκίδου

Ο έμφυλος διαχωρισμός των παιχνιδιών δεν δίνει συνήθως τη δυνατότητα στα αγόρια να αποκτήσουν δύο κατηγορίες δεξιοτήτων –την φροντίδα και την ενσυναίσθηση.
Σχετικά με την κουλτούρα της φροντίδας: Αν δεν αποκτήσουν τα αγόρια από μικρά τις απαραίτητες δεξιότητες φροντίδας και δεν θεωρήσουν ότι αυτό είναι βασικό συστατικό της ταυτότητάς τους πως περιμένουμε αργότερα να υπάρχει καταμερισμός των οικιακών ευθυνών και της ανατροφής των παιδιών; Πως θα επιτευχθεί στην πράξη η συμφιλίωση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής αν αυτό δεν αφορά άνδρες και γυναίκες; Πως θα αποκτήσουν πρώιμα ενδιαφέροντα και δεξιότητες που μπορεί να τα οδηγήσουν σε καριέρες σε αντίστοιχα επαγγέλματα;.
Σχετικά με την ενσυναίσθηση: για τον 21ο αιώνα είναι ‘’δεξιότητα κλειδί’’ για την επαγγελματική επιτυχία καθώς παίζει σημαντικό ρόλο στη δια βίου μάθηση και γενικότερα στην ανάπτυξη και στην πρόοδο του ατόμου και της κοινωνίας. Επίσης, είναι μια σημαντική δεξιότητα για την επιτυχία στην προσωπική ζωή.
 Η ενσυναίσθηση μπορεί να οριστεί ως «η ικανότητα ενός ατόμου να αντιληφθεί τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων σε μια συγκεκριμένη κατάσταση». Η ενσυναίσθηση είναι μια μαθημένη συμπεριφορά και η εκμάθησή της αρχίζει από την παιδική ηλικία. Οι γονείς παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκμάθησή της εξηγώντας τα συναισθήματα των άλλων και ενθαρρύνοντας αυτές τις συμπεριφορές, ταυτόχρονα όμως εξίσου σημαντική είναι η επιλογή των παιχνιδιών και τα είδη παιχνιδιών στα οποία συμμετέχει το παιδί.Ø
Οι δεξιότητες ενσυναίσθησης των αγοριών μπορεί να διευρυνθούν μέσα από παιχνίδι ρόλων που βοηθά τα παιδιά στην αυτορρύθμιση και στον έλεγχο των συναισθημάτων καθώς υποδυόμενα διάφορους ρόλους αντιμετωπίζουν διλήμματα και επιλύουν προβλήματα κάνοντας ουσιαστικά ένα τεστ στην ενσυναίσθηση. Βέβαια αυτό προϋποθέτει ότι δεν υπάρχει έμφυλος διαχωρισμός των παιχνιδιών έτσι ώστε να μπορούν άνετα τα αγόρια να εμπλακούν σε παιχνίδι ρόλων με παιχνίδια ‘’για κορίτσια’’, όπως κούκλες, κ.ά.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου