Ποιοι είμαστε


Η ΑΡΣΙΣ Κοζάνης, από το 2007 που ιδρύθηκε, αποτελεί εθελοντική κοινότητα αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης, η οποία μάχεται ενάντια στις συνθήκες που οδηγούν στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό, προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, προσπαθώντας να εφαρμόσει ενεργητικές πολιτικές υποστήριξης που κινητοποιούν τους ανθρώπους και λειτουργεί σε όρους ισότητας και αλληλεγγύης.

Ως ανοιχτή κοινότητα ανθρώπων προσπαθεί να ενισχύσει τη φωνή και τη δράση των ενεργών πολιτών, μέσα από την ανάπτυξη και την προώθηση του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο, ενώ όλες οι δράσεις της προσφέρονται δωρεάν.

Λειτουργεί στη βάση των αρχών της αμεσοδημοκρατίας, της αυτοοργάνωσης και της ισότιμης - οριζόντιας δημιουργίας κοινοτικών σχέσεων και λήψης αποφάσεων.

Η ΑΡΣΙΣ Κοζάνης χρηματοδοτείται μέσα από τις ίδιες τις δράσεις της (παζάρια, συναυλίες, δωρεές κ.α.) και όχι από κρατικούς φορείς.

Σήμερα, συμμετέχουν περισσότεροι από 100 ενεργοί εθελοντές.