Οι δράσεις μας

1. Εκπαίδευση – Συμμετοχή

1.1 Κέντρο Νέων – Youth Center


Το «Κέντρο Νέων (Youth Center) Κοζάνης» υποδέχεται και υποστηρίζει: 

·    Παιδιά ηλικίας 6-13 ετών και νέους/ες 13-30 ετών (σύμφωνα με την ηλικιακή ταξινόμηση της Ε.Ε.), τα οποία διαβιούν σε οικογενειακές συνθήκες με πολύ χαμηλό εισόδημα και ενδεικτικά μπορεί να ανήκουν και σε πληθυσμιακές ομάδες όπως: Ρομά, μετανάστες/τριες, ασυνόδευτα ανήλικα, πρόσφυγες/ισσές κ.α.

·     Ειδική αναφορά και εξειδικευμένη υποστήριξη παρέχεται στους/ις ανήλικους/ες παραβάτες και στους νέους/ες σε κίνδυνο, όπου παρατηρείται μία σειρά δυσμενών όρων, οι οποίοι, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, εμποδίζουν την ομαλή ενηλικίωση τους. Η οικογένεια που λόγω ιδιαίτερων συνθηκών δεν εξασφάλισε την αναγκαία υποστήριξη, το σχολείο που δεν κατάφερε να τους/ις κρατήσει ώστε να ολοκληρώσουν την τυπική εκπαίδευση, η απουσία εξειδικευμένων υποστηρικτικών κρατικών υπηρεσιών, οι οποίες θα μπορούσαν να τους/ις προσεγγίσουν, η προκατάληψη της κοινωνίας κ.α. είναι λόγοι που καθιστούν τη συγκεκριμένη ομάδα νέων ιδιαίτερα ευάλωτη, σε μια τόσο κρίσιμη ηλικία.

·       Τις οικογένειες των παιδιών και των νέων.

·      Παιδιά και νέους/ες της κοινότητας, τα οποία μπορεί να μην ανήκουν σε μια ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα, η συμμετοχή τους, ωστόσο, διασφαλίσει τη μη γκετοποίηση και περαιτέρω αποκλεισμό των υπολοίπων παιδιών και νέων.   

Ο σκοπός του «Κέντρου Νέων (Youth Center) Κοζάνης» είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε νέους που βιώνουν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, η σύνδεση τους με εκπαιδευτικές διαδικασίες, δημιουργικές δραστηριότητες και ενέργειες ανάπτυξης δεξιοτήτων (κοινωνικών, ψηφιακών, επαγγελματικών κ.α.), χτίζοντας ουσιαστικά τη γέφυρα ανάμεσα στο σχολείο της τυπικής εκπαίδευσης και στην υπόλοιπη κοινωνία. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι καθοριστικές για την εκπαιδευτική/ακαδημαϊκή πορεία των νέων, την προοπτική της απασχολησιμότητάς τους, αλλά και για την ίδια τη ζωή τους. 

Ο στόχος του «Κέντρου Νέων (Youth Center) Κοζάνης» είναι η ανάπτυξη ευέλικτων ομαδικών ή και εξατομικευμένων ενεργητικών προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης, εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης για τη δημιουργία ενός ανοικτού κέντρου νέων που εστιάζει στον σχεδιασμό των δράσεων και υπηρεσιών του στην κοινωνική φροντίδα των παιδιών και των νέων που μειονεκτούν κοινωνικά και ιδίως εκείνων που βρίσκονται σε κίνδυνο θυματοποίησης και κοινωνικής περιθωριοποίησης, χωρίς να διαχωρίζει ή να απομονώνει παιδιά, καθώς στις δράσεις του εξασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή και νέων που δεν μειονεκτούν απαραίτητα σε κάποιο τομέα.

 

1.2 Σχολείο Ενηλίκων

Απευθύνεται σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και θέλουν να βελτιώσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες (άνεργες/οι, χαμηλά αμειβόμενες/οι, μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστριες/ες κ.α.).

Παρέχει, δωρεάν, μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, ελληνικού πολιτισμού και ιστορίας όλων των επιπέδων, με στόχο την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού ελληνομάθειας, εκμάθησης ξένων γλωσσών, εργαστηρίων ενδυνάμωσης και ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων, ενώ, παράλληλα, οι εκπαιδευόμενες/οι  συμμετέχουν σε πρόγραμμα ανταλλαγής πολιτιστικών στοιχείων και εθίμων και σε δραστηριότητες όπως εικαστικό εργαστήριο, λέσχη ανάγνωσης και κινηματογράφου κ.α.


 

1.3 Πολλαπλασιαστής του Δικτύου Eurodesk

Το Eurodesk είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο με δομές πληροφόρησης σε 37 χώρες και με περισσότερους από 2000 εθνικούς, τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους, το οποίο παρέχει στους νέους  και στις νέες και σε όσες/ους εργάζονται με νέους πρόσβαση σε ευρωπαϊκή και εθνική πληροφόρηση που ενισχύει τη μαθησιακή κινητικότητά τους. Απαντά σε ερωτήματα των νέων και παρέχει καθοδήγηση για όλη την Ευρώπη, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως σπουδές, κατάρτιση, εργασία, απασχόληση, εθελοντικές δραστηριότητες, ανταλλαγές νέων, δικαιώματα καθώς και όποιο άλλο θέμα άπτεται των ενδιαφερόντων των νέων, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία πληροφόρησης. Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και προσιτή πηγή παροχής δωρεάν και on line πληροφόρησης σε νέους.

 

1.4 Υποστήριξη Δράσεων Νέων

Ενίσχυση ομάδων νέων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα τοπικών δράσεων μέσω του Σώματος Αλληλεγγύης European Solidarity Corps του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, αλλά και υποστήριξης της συμμετοχής τους σε προγράμματα ανταλλαγής νέων με νέους άλλων χωρών της Ευρώπης.


Ενεργή Δράση:

Street Art Neighborhoods


2. Κυκλική Οικονομία

 

2.1 Κοινωνικός Χώρος Ανταλλαγής και Επανάχρησης

Ο Κοινωνικός Χώρος Ανταλλαγής και Επανάχρησης της ΑΡΣΙΣ Κοζάνης, αποτελεί τον μοναδικό χώρο της πόλης, που συγκεντρώνει και διαθέτει ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης, τόσο σε μεμονωμένους ανθρώπους και οικογένειες, όσο και σε κοινωνικές δομές της ευρύτερης περιοχής και συγκεντρώνει ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης (κλινοσκεπάσματα, σκεύη, παιχνίδια, βιβλία κ.α.), ενώ οργανώνει αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας εκεί που υπάρχει ανάγκη.

Παράλληλα, ο Κοινωνικός Χώρος Ανταλλαγής και Επανάχρησης δρα και διευκολύνει τη διατήρηση της ζωής των οικιακών επίπλων και συσκευών.

Όλα αυτά τα χρόνια, άνθρωποι που είχαν στην κατοχή τους έπιπλα και οικιακές συσκευές που δεν τους ήταν πλέον χρήσιμες, πήραν την πρωτοβουλία να μας τα εμπιστευτούν, ώστε με τη σειρά μας να τα διαθέσουμε σε άλλους ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη. Χρηστικά πράγματα πήραν ξανά ζωή, γέμισαν σπίτια αντί να καταλήξουν στα σκουπίδια ή να σαπίζουν σε ένα υπόγειο.

Στην προσπάθεια μας να εξελίξουμε τη δράση με στόχο τη μείωση κόστους, χρόνου και κόπου, εγκαινιάσαμε την αλυσίδα επανάχρησης, η οποία βοηθάει να περνάνε έπιπλα, συσκευές και άλλα είδη πρώτης ανάγκης χέρι με χέρι από τον άνθρωπο που τα χαρίζει στον άνθρωπο που τα χρειάζεται.

 

2.2 Επανάχρηση

Η ιδέα της επανάχρησης ξεκίνησε από τα «σκουπίδια» ρούχων και υφασμάτων που συγκεντρωνόταν στον Κοινωνικό Χώρο Ανταλλαγής και Επανάχρησης της ΑΡΣΙΣ Κοζάνης, τα οποία δεν μπορούσαν να δοθούν ή να ανταλλαχθούν με άλλους ανθρώπους, καθώς υποβάθμιζαν την αξιοπρέπεια των ληπτριών/των.

Ο σκοπός της ομάδας είναι ακόμη και αυτά τα «σκουπίδια» να μην πεταχτούν, αλλά να αποκτήσουν μια νέα ζωή, να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία.

Ο στόχος και ο αντίκτυπος που η ομάδα θέλει να πετύχει είναι:

·      Ο επηρεασμός και η ευαισθητοποίηση του κόσμου στην ανακύκλωση, στην επανάχρηση και στην προστασία του περιβάλλοντος.

·     Η υποδοχή νέων μελών που θέλουν να συμμετάσχουν με διάφορους τρόπους (εθελοντές, υποστηρικτές, εκπαιδευόμενοι κ.α.) στο εγχείρημα.

·       Η απόδοση κινήτρου για τη μείωση των σκουπιδιών.

·      Η προβολή του χειροποίητου και η ανάπτυξη της κουλτούρας του second hand ως αντιστάθμισμα της βιομηχανοποίησης και της τυποποίησης.

·      Η σκέψη και η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης για τον άλλο άνθρωπο και τις ανάγκες του, μέσω της παροχής φθηνών προϊόντων, την ανταλλαγή, αλλά και τη δωρεά ρούχων.

·       Η συγκέντρωση, η συνεργασία και η προβολή μικροπωλητών-χειροτεχνών της πόλης γύρω από το εγχείρημα, με στόχο την ανάπτυξη συλλογικών δράσεων.

Η μεθοδολογία της ομάδας ξεκίνησε με τη λειτουργία ενός εργαστηρίου όπου με τη χρήση της κοπτικής-ραπτικής ξεκίνησε η επανάχρηση και η μεταποίηση ρούχων, παράλληλα με την εκπαίδευση των εθελοντών/ντριών που συμμετέχουν. Πρόσθετα, η ομάδα σκέφτεται να επεκτείνει τις δραστηριότητες της στην επανάχρηση πλαστικού που δεν ανακυκλώνεται και στη δημιουργία ενός χώρου που θα συγκεντρώνει και θα πουλά ρούχα second hand, βιβλία και άλλα διακοσμητικά και χρηστικά αντικείμενα. 


 

2.3 Δράσεις μείωσης σπατάλης τροφής

Η Μονάδα συγκέντρωσης και διάθεσης απούλητων τροφικών προϊόντων συγκεντρώνει:

·  Κοντολήξιμα προϊόντα από Super Market της περιοχής, τα οποία λίγες ημέρες πριν την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης, καταγράφονται από την επιχείρηση, συμπληρώνεται ένα δελτίο αποστολής (μηδενικού κόστους) και δίνονται προς διάθεση. 

·  Προϊόντα από τις λαϊκές αγορές της ευρύτερης περιοχής, τα οποία δεν έχουν διατεθεί σε καταναλωτές και πετιούνται από τους εμπόρους και τους παραγωγούς. Δράση σε συνεργασία με το Σύλλογο παραγωγών λαϊκών αγορών Π.Ε. Κοζάνης.

·  Συγκέντρωση, από τους φούρνους της ευρύτερης περιοχής ψωμιού και άλλων αρτοσκευασμάτων τα οποία δεν έχουν διατεθεί και πετιούνται. Δράση σε συνεργασία με το Σωματείο Αρτοποιών.

·  Συγκέντρωση περισσευμάτων catering από κοινωνικές εκδηλώσεις (βαφτίσεις, μνημόσυνα κ.α.).

Στη συνέχεια τα προϊόντα διατίθονται σε ανθρώπους που τα χρειάζονται αλλά και σε δομές που φιλοξενούν ανθρώπους. Μεθοδολογικά για την καταγραφή των ανθρώπων (ωφελούμενων) ληπτών των παραπάνω προϊόντων δεν υπάρχει η απαίτηση για την δημιουργία μιας κοινωνικής υπηρεσίας. Το συγκεκριμένο εγχείρημα δεν λειτουργεί ως μια κοινωνική δομή υποστήριξης ανθρώπων που απειλούνται από την πείνα, αποτελεί μια δράση, ένα πρόταγμα ενός άλλου τρόπου ζωής και δημιουργίας μιας νέας κουλτούρας διαχείρισης της τροφής. Οπότε, οι ωφελούμενοι/ες της δράσης εγγράφονται σε μια λίστα, μέσα από παραπομπές άλλων φορέων, ή κατά δήλωση των ιδίων.

Τα δέματα που δίνονται σε κάθε ωφελούμενο/η της δράσης ζυγίζονται και καταγράφονται στην ατομική – οικογενειακή καρτέλα του. Με τον τρόπο αυτό έχουμε την ποσότητα τροφίμων που λαμβάνει ο κάθε ωφελούμενος σε μηνιαία και ετήσια βάση. Ενώ, παράλληλα, έχουμε τη συνολική ποσότητα των τροφίμων σε μηναία και ετήσια βάση τα οποία διασώθηκαν, μειώνοντας ουσιαστικά τη σπατάλη τροφής.


2.4 1ος Περιαστικός  Λαχανόκηπος  Κοζάνης


Η ανάγκη

·       Για πρόσβαση σε ποιοτική, επαρκή και υγιεινή διατροφή ως ανθρώπινο δικαίωμα. 

·       Για καλλιέργεια κηπευτικών καθαρών από χημικά φάρμακα-λιπάσματα και με σπόρους όχι γενετικά τροποποιημένους. 

·       Για παραγωγή των δικών μας κηπευτικών με σπόρους παραδοσιακούς που έχουν διασωθεί, παρά την λυσσαλέα επίθεση των εταιριών που θέλουν να εξαρτιόμαστε από αυτές. 


Ο στόχος

·       Η κάλυψη των διατροφικών αναγκών μιας οικογένειας σε βιολογικά (καθαρά) κηπευτικά, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

·       Η επιδίωξη της περιβαντολογικής αναβάθμισης ανεκμετάλλευτων εκτάσεων και της οικολογικής βιωσιμότητας που στηρίζεται  στις μικρές αποστάσεις και στους τοπικούς φυσικούς πόρους, με σκοπό την όσο γίνεται μεγαλύτερη αυτοδυναμία των περιοχών.

·       Η καλλιέργεια της κοινωνικότητας μεταξύ των μελών, των εθελοντών και της ευρύτερης κοινωνίας

·       Η  ανταποδοτικότητα προς την κοινωνία.

Η αρχή

Η δομή του Περιαστικού Λαχανόκηπου ακολουθεί τις βασικές αρχές της διατροφικής αυτάρκειας και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και στοχεύει στη διαμόρφωση της αυτοδιαχείρισής της μέσα από τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν και τη δυναμική των συμμετεχόντων.


3. Δράσεις Αλληλεγγύης και υποστήριξης λειτουργίας του χώρου

3.1 Συλλογική Κουζίνα - Κυριακάτικο Αντάμωμαμ
 

Σε μια εποχή που η ακρίβεια είναι μη διαχειρίσιμη ατομικά, προτείνουμε το συλλογικό ως απάντηση στην κρίση και όχι ως φιλανθρωπική δράση.

Η ομάδα της συλλογικής κουζίνας είναι ανοιχτή, προγραμματίζει, για αρχή, ένα Κυριακάτικο ΑντάμωΜαμ μια φορά το μήνα, συναντιέται για να οργανώσει τις λεπτομέρειες της κάθε κουζίνας και ξεκινά την προετοιμασία του φαγητού νωρίς την Κυριακή.


3.2 Καλοκαιρινό ΣΥΝαπάντημα

Σημείο συνάντησης, διασκέδασης και αλληλεγγύης, κάθε Πέμπτη, στην καλοκαιρινά διαμορφωμένη αυλή του σπιτιού της ΑΡΣΙΣ Κοζάνης, με μουσικές, live, παραστάσεις, προβολές κ.α.