Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “Youth work and young refugees (2-phase activity)”, Ελλάδα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: “ Youth work and young refugees (2-phase activity)
1-8 Οκτωβρίου 2018 και
2-7 Φεβρουαρίου 2019, Ελλάδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Ιταλίας και το κέντρο πόρων SALTO Inclusion & Diversity ανακοινώνουν ότι 1-8 Οκτωβρίου 2018 και 2-7 Φεβρουαρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο δύο φάσεων στη Ελλάδα με τίτλο : “ Youth work and young refugees”.
Η Ιταλία και η Ελλάδα, μεταξύ άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αντιμετωπίζουν την πρόκληση της παρέμβασης, της φιλοξενίας και της ένταξης των προσφύγων. Κατά συνέπεια, τα θεσμικά όργανα μαζί με την οργανωμένη και ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών ανταποκρίθηκαν με μια ποικιλία προσεγγίσεων, καθεμία από τις οποίες στόχευε στη διευκόλυνση των διαδικασιών ένταξης των προσφύγων.
Ως εκ τούτου, ο ρόλος της εργασίας για τους νέους και όσων δραστηριοποιούνται σε θέματα νεολαίας καθίσταται όλο και πιο σημαντικός ως βασικός παράγοντας για την παρέμβαση στην ένταξη και την ενσωμάτωση των νέων προσφύγων. Οι σχετικές πρακτικές ποικίλλουν από ανεξάρτητες και μη δομημένες μέχρι αυθόρμητες αντιδράσεις σε μεθοδολογικές και δομημένες προσεγγίσεις, με στόχο την διευκόλυνση γραφειοκρατικών διαδικασιών και διαδικασιών ένταξης.
Αυτή η δραστηριότητα δύο φάσεων στοχεύει να προσφέρει εργαλεία και να υποστηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων όσων εργάζονται με τους νέους (youth workers) και κοινωνικών λειτουργών (εθελοντών και επαγγελματιών) που εργάζονται με νέους πρόσφυγες.
Το σεμινάριο αποτελείται από δύο δραστηριότητες και οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με το ρόλο της εργασίας για τους νέους (youth work) και τις τρέχουσες πρακτικές για τη συνεργασία με νέους πρόσφυγες. Θα προσφέρει στους συμμετέχοντες μια ολιστική άποψη σχετικά με τις πραγματικότητες και τις πιθανές αντιδράσεις και θα συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων των οργανώσεών τους.
Μια δραστηριότητα δύο φάσεων είναι μια ευκαιρία για μια πιο βιώσιμη διαδικασία μάθησης. Στην πρώτη δραστηριότητα, θα εξοικειωθείτε με νέα εργαλεία και θα αναπτύξετε τις ικανότητές σας. Ανάμεσα στις δύο συναντήσεις καλείστε να εφαρμόσετε στην καθημερινή σας εργασία αυτό που έχετε μάθει. Η δεύτερη δραστηριότητα θα φέρει κοντά τους ίδιους συμμετέχοντες να συλλογιστούν από κοινού την πρακτική τους και τι μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Θα αποτελέσει επίσης ευκαιρία για τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων για μελλοντική συνεργασία.
Η πρώτη δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί από 1-8 Οκτωβρίου 2018 σε ένα από τα νησιά που έχουν υποδεχθεί πρόσφυγες.
Οι κύριοι στόχοι θα είναι:
– Δημιουργία κοινού εδάφους για βασικές έννοιες και πλαίσια που σχετίζονται με την εργασία με νέους πρόσφυγες (όπως ορολογία, ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη νεολαία, διεθνές νομικό πλαίσιο).
– Η εξοικείωση και ο προβληματισμός σχετικά με τις πρακτικές της εργασίας για τη νεολαία σε αυτό το θέμα (μέσω επιτόπιων επισκέψεων).
– Η ανάπτυξη περαιτέρω ικανοτήτων (σε προσωπικό αλλά και σε επίπεδο οργανισμών) όσων εργάζονται για και με τους νέους πρόσφυγες (όπως πώς να αντιμετωπιστεί το τραύμα και η ψυχική υγεία, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, η δικτύωση και η διατομεακή συνεργασία κ.λπ.).
– Να υποστηριχθούν οι συμμετέχοντες ώστε να μεταφέρουν τη μάθησή τους στη δουλειά τους με τους νέους πρόσφυγες (μέσω της ανάπτυξης ενός προσωπικού σχεδίου).
– Να ξεκινήσει η δικτύωση και η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων.
Η δεύτερη δραστηριότητα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 2-7 Φεβρουαρίου 2019, θα παρέχει το χώρο για αξιολόγηση και ανατροφοδότηση σχετικά με τα σχέδια που εφαρμόζουν οι συμμετέχοντες μεταξύ των δύο δραστηριοτήτων. Επιπλέον, θα υπάρξει η δυνατότητα περαιτέρω δικτύωσης και ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εθελοντές και επαγγελματίες youth workers και κοινωνικούς λειτουργούς που συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία λύσεων για την ένταξη των νέων προσφύγων και σε όσους συμμετέχουν σε οργανώσεις νεολαίας, οργανώσεις τοπικής κοινότητας, φορείς παροχής υπηρεσιών νεολαίας, ανθρωπιστικές οργανώσεις κ.α. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι και για τις δύο δραστηριότητες.
Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Erasmus+ της Ελλάδας, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί σε ποσοστό 95%.
Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-work-and-young-refugees-long-term-tc.7482/
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 9 Αυγούστου 2018.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου