Σάββατο 8 Ιουνίου 2013

Οι δράσεις μας

Εκπαιδεύουμε

Ελεύθερο Σχολείο
Απευθύνεται σε παιδιά, όλων των τάξεων του σχολείου, οι οικογένειες των οποίων αδυνατούν να στηρίξουν τη σχολική τους φοίτηση και σε παιδιά της γειτονιάς. Δεν αποτελεί κοινωνικό φροντιστήριο και ο στόχος του είναι η καλλιέργεια της δυναμικής και η ανάδειξη της δημιουργικότητας των παιδιών..
Για το λόγο αυτό εκτός της δωρεάν προσφοράς των μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις, εκμάθησης ξένων γλωσσών και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρέχει εξατομικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση, ψυχοκοινωνική στήριξη, δημιουργική απασχόληση και έκφραση (εικαστικές δημιουργίες, κ.α.), ψυχαγωγικές δραστηριότητες (εκδρομές, κινηματογραφικές προβολές κ.α.) και την ακαδημία ποδοσφαίρου «Κόντρα Κοζάνη».Σχολείο Ενηλίκων
Απευθύνεται σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και θέλουν να βελτιώσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες (άνεργες/οι, χαμηλά αμειβόμενες/οι, μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστριες/ες κ.α.). Παρέχει, δωρεάν, μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, όλων των επιπέδων, με στόχο την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού ελληνομάθειας, εκμάθησης ξένων γλωσσών και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ, παράλληλα, οι εκπαιδευόμενες/οι  συμμετέχουν σε πρόγραμμα ανταλλαγής πολιτιστικών στοιχείων και εθίμων και σε δραστηριότητες όπως εικαστικό εργαστήριο, λέσχη ανάγνωσης και κινηματογράφου κ.α.Υποστηρίζουμε

Κέντρο Εξυπηρέτησης Μεταναστών
Απευθύνεται σε όλες/ους τις/τους μετανάστριες/τες, προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα χώρο ο οποίος ενθαρρύνει την ουσιαστική γνωριμία. Καλλιεργεί, δηλαδή, τους δεσμούς μεταξύ Ελληνίδων/νων και μεταναστριών/ών, καθώς προωθεί την διαπολιτισμικότητα στην πράξη. Στόχος του η στήριξη των μεταναστριών/τών, σε όλα τα στάδια της διαμονής τους στη χώρα και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, για την αποφυγή ρατσιστικών φαινομένων. Παρέχονται: ψυχοκοινωνική υποστήριξη, πληροφόρηση, ενημέρωση και συμβουλές για τα δικαιώματα στην εργασία, στην εκπαίδευση κ.α., υποστήριξη σε γραφειοκρατικές υποθέσεις (έκδοση αδειών παραμονής κ.α.), νομική συμβουλευτική, διασύνδεση με αρμόδιους και ειδικούς φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς), υλική στήριξη (είδη πρώτης ανάγκης, ρούχα, τρόφιμα κ.α.).Παρεμβαίνουμε

Παρεμβάσεις Υποστήριξης Ρομά
Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται σε οικισμούς που διαμένουν Ρομά, με σκοπό την άρση της κοινωνικής τους απομόνωσης και την παράλληλη ανάπτυξη θετικών πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της ισότιμης συμμετοχής των πολιτών τσιγγάνικης καταγωγής στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης, η οποία ενσωματώνει δράσεις τόσο στο επίπεδο αναβάθμισης του βιοτικού τους επιπέδου, όσο και στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρίσεων και προβλημάτων κοινωνικής διάκρισης. Οι παρεμβάσεις προβλέπουν την παροχή: ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, μέριμνας σε ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας, ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και ιατρικών ενημερώσεων, προγραμμάτων αγωγής υγείας, εμβολιασμών, εκπαιδευτικής υποστήριξης και ενίσχυσης της σχολικής φοίτησης των παιδιών, εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες Ρομά, σύνδεση με τυπικές και άτυπες εκπαιδευτικές διαδικασίες και ενημέρωση σε θέματα απασχόλησης και κατάρτισης.Δράσεις υποστήριξης Ατόμων Τρίτης Ηλικίας: «Ζωή Γεμάτη»
Αφορά στην οργάνωση ενός δικτύου υπηρεσιών, που δρα υποστηρικτικά σε άτομα της τρίτης ηλικίας και έπειτα από εξατομικευμένη καταγραφή των αναγκών τους. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας και η δημιουργία αισθήματος ικανοποίησης και ασφάλειας. Οι δράσεις αποσκοπούν: στην επίλυση καθημερινών πρακτικών ζητημάτων, στις προτάσεις εξοικονόμησης και διαχείρισης χρημάτων, στην ψυχολογική υποστήριξη και κοινωνική δραστηριοποίηση.

Νοιαζόμαστε


Περιαστικός  Λαχανόκηπος  Κοζάνης

Η ανάγκη

Για πρόσβαση σε ποιοτική, επαρκή και υγιεινή διατροφή ως ανθρώπινο δικαίωμα. 
Για καλλιέργεια κηπευτικών καθαρών από χημικά φάρμακα-λιπάσματα και με σπόρους όχι γενετικά τροποποιημένους. 
Για παραγωγή τα δικών μου κηπευτικών με σπόρους παραδοσιακούς που έχουν διασωθεί, παρά την λυσσαλέα επίθεση των εταιριών που θέλουν να εξαρτιόμαστε από αυτές. 

Ο στόχος

Η κάλυψη των διατροφικών αναγκών μιας οικογένειας σε βιολογικά (καθαρά) κηπευτικά, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
Η επιδίωξη της περιβαντολογικής αναβάθμισης ανεκμετάλλευτων εκτάσεων και της οικολογικής βιωσιμότητας που στηρίζεται  στις μικρές αποστάσεις και στους τοπικούς φυσικούς πόρους, με σκοπό την όσο γίνεται μεγαλύτερη αυτοδυναμία των περιοχών.
Η καλλιέργεια της κοινωνικότητας μεταξύ των μελών, των εθελοντών και της ευρύτερης κοινωνίας
Η  ανταποδοτικότητα προς την κοινωνία.

Η αρχή

Η δομή του Περιαστικού Λαχανόκηπου ακολουθεί τις βασικές αρχές της διατροφικής αυτάρκειας και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και στοχεύει στη διαμόρφωση της αυτοδιαχείρισής  της μέσα από τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν και τη δυναμική των συμμετεχόντων.

Ο Λαχανόκηπος βρίσκεται στα όρια  της πόλης (3ο χλμ. Κοζάνης – Καρυδίτσας) είναι ανοιχτός και προσβάσιμος σε όποια/ον θέλει να τον επισκεφτεί, ενώ, κατόπιν συνεννόησης μπορούν να τον επισκεφτούν σχολεία και φορείς της πόλης.


Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (ΚΥΓΕΩ)

Η Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (Community Supported Agriculture – CSA) χαρακτηρίζεται ως «ένας συνεταιρισμός ανάμεσα σε αγρότες και καταναλώτριες/ες όπου, στην καλύτερη περίπτωση, οι ευθύνες και οι ανταμοιβές της γεωργίας μοιράζονται σε όλους». Πρόκειται για μία εναλλακτική κοινωνική πρόταση για τον τρόπο παραγωγής και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων, κατά την οποία παραγωγοί και καταναλώτριες/ες αναπτύσσουν στενή συνεργασία με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη.
Βασικό στοιχείο σε όλες τις μορφές της Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας, είναι ο αυξημένος βαθμός συμμετοχής των καταναλωτριών/ων στις δραστηριότητες μιας γεωργικής εκμετάλλευσης.
Για παράδειγμα, μια/ένας αγρότης δεσμεύεται για τη διάθεση συγκεκριμένου αριθμού καφασιών ή καλαθιών με λαχανικά, μόνο που αντί να πληρωθεί ανά καφάσι, πληρώνεται υπό τη μορφή συνδρομής. Κάθε καταναλώτρια/ης δηλαδή, πληρώνει ένα σταθερό, προσυμφωνημένο ποσό σε σταθερή, περιοδική βάση και σε αντάλλαγμα λαμβάνει γεωργικά προϊόντα σε εβδομαδιαία βάση. Τα προϊόντα αυτά είναι πάντοτε εποχιακά (δηλαδή δεν απαιτούμε φράουλες το Σεπτέμβριο, ντομάτες το Φεβρουάριο ή καρπούζια το Μάρτιο). Με λίγα λόγια, οι αγρότισσες/τες αναλαμβάνουν να καλλιεργούν την τροφή όσων διαβιούν σε πόλεις ή δεν είναι σε θέση να καλλιεργήσουν οι ίδιοι την τροφή τους και τα μέλη κάθε αγροκτήματος αναλαμβάνουν σε αντάλλαγμα τμήμα της οικονομικής ευθύνης για την επιβίωση ενός παραγωγού. 
Τα καλλιεργούμενα προϊόντα και οι καλλιεργητικές μέθοδοι συναποφασίζονται σε συνελεύσεις, χτίζοντας έτσι μια ισχυρή σχέση μεταξύ καταναλωτή και παραγωγού.
Έτσι:
Η/Ο άνεργη/ος, ο νέα/ος αγρότης ενισχύεται να ξεκινήσει την παραγωγική διαδικασία και εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό μηνιαίο εισόδημα για την/ον ίδια/ο και την οικογένεια  της/ου
Η/Ο καταναλώτρια/της τρώει καθαρή τροφή και εξοικονομεί 30-50% των χρημάτων της/ου

Τα προϊόντα που διατίθενται στη δική μας περιοχή: 
Μαϊντανός, ρόκα, άνηθος, κρεμμυδάκι, ραπανάκι, κόκκινο, λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, σέλινο, πράσο, σπανάκι, μαρούλι, σαλάτα, ντομάτα, όλα τα είδη πιπεριάς, όλα τα είδη μελιτζάνας, αγγουράκι, ρεπάνι άσπρο, παντζάρι, καρπούζι, πεπόνι, αντίδι, κολοκυθάκια, φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, καρότα, βασιλικό. 
Συμμετέχουμε

Κοινωνικός χώρος ανταλλαγής και επανάχρησης ειδών πρώτης ανάγκης 
Συλλέγονται, ανταλλάσσονται και προσφέρονται: τρόφιμα, ρούχα, οικιακές συσκευές, έπιπλα, κλινοσκεπάσματα, παιχνίδια, βιβλία, σχολικά είδη. Εκφράζεται έτσι η έμπρακτη αλληλεγγύη και αναπτύσσεται η αχρήματη ανταλλακτική οικονομία, η οποία προωθεί την επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων όχι ως ντροπή ή μειονέκτημα, αλλά ως μια καινούρια φιλοσοφία, όχι μόνο για τον τρόπο κατανάλωσης, αλλά και για τον τρόπο ζωής.


Άμεση παρέμβαση
Απευθύνεται σε όσες/ους αντιμετωπίζουν έκτακτες ανάγκες ή βιώνουν καταστάσεις κρίσης. Η ομάδα κινητοποιώντας ένα μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό (ανθρώπους διαφόρων ειδικοτήτων, τεχνικό προσωπικό, αλλά και επιχειρήσεις της πόλης) προσπαθεί να δώσει προσωρινές ή και πιο μόνιμες λύσεις. Προβλήματα στέγασης, προσωρινής φιλοξενίας και έκτακτων αναγκων προσπαθούν να αντιμετωπιστούν μέσω της δουλειάς και της παρέμβασης στο δρόμο, της δημιουργίας υποστηρικτικού πλαισίου και κοινωνικών σχέσεων.

Δράσεις ευαισθητοποίησης
Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, πραγματοποιούνται:
·   κατάδειξη ρατσιστικών συμπεριφορών και υποστήριξη θυμάτων ρατσιστικής βίας,
·   αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρίσεων και προβλημάτων κοινωνικής διάκρισης,
·   κωδικοποίηση της νομοθεσίας, για εύκολη χρήση και πρόσβαση σ’ αυτήν,
·   συνεργασίες με φορείς πρόνοιας, αστυνομικές και δικαστικές αρχές,
·   συμβουλευτικές ομάδες γυναικών, γονέων, καθηγητών και εφήβων,
·   ανοιχτές ημερίδες, σεμινάρια, ενημερώσεις και παρεμβάσεις,
·   πολυπολιτισμικές γιορτές και φεστιβάλ,
·   λειτουργία της σελίδας facebook.com/Arsis.Kozanis, ως κοινωνική εφημερίδα. 


ΑΡΣΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου