Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

Παροχή ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες θύματα βίας


Το Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης εντάσσεται στο Δίκτυο υποστηρικτικών δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ). Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και υπάγεται στον Άξονα Προτεραιότητας 10: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)» και λειτουργεί συμπληρωματικά με την Πράξη: «Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» (ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»).
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες θύματα βίας, καθώς και σε όσες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, από εξειδικευμένο προσωπικό (σύμβουλο υποδοχής, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, νομικό). Οι υπηρεσίες καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής και αφορούν σε:
 ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση
 ψυχοκοινωνική συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική του φύλου)
 εργασιακή συμβουλευτική
 νομική συμβουλευτική/πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή μήνυσης, καταγγελίας, κ.ά.
 συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή των γυναικών σε ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς απασχόλησης, προστασίας και υποστήριξης παιδιών κ.ο.κ.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης δέχεται γυναίκες που: α) αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. Άνεργες, μονογονείς, μετανάστριες, πρόσφυγες, ΑμεΑ κ.λ.π.), β) έχουν υποστεί σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, ψυχολογική, συναισθηματική ή/και λεκτική βία, και συγκεκριμένα:
 ενδο-οικογενειακή/συντροφική βία
 βιασμό ή απόπειρα βιασμού
 σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, σε κοινωνικό χώρο κ.λπ.
Επίσης, δέχεται γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα πορνείας η παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών, με σκοπό την οικονομική / σεξουαλική εκμετάλλευση (trafficking).
Το Συμβουλευτικό Κέντρο στελεχώνεται με:
 Διοικητική Υπάλληλο/Σύμβουλο Υποδοχής
 Κοινωνική Λειτουργό
 Ψυχολόγο
 Νομικό

Το Συμβουλευτικό Κέντρο λειτουργεί σε συνδυασμό με:
 Την πανελλαδικής εμβέλειας Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 της ΓΓΙΦ, που
προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης και τηλεφωνικής συμβουλευτικής σε γυναίκες θύματα βίας (σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο).
 Τα τριάντα εννέα (39) Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου.
 Τους δεκαεννέα (19) ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών των Δήμων και τους δύο (2) ξενώνες φιλοξενίας του ΕΚΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.womensos.gr
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στη νέα διεύθυνση του Συμβουλευτικού Κέντρου:
Μακρυγιάννη Ι. 22, 3ος όροφος (κτίριο ΟΑΕΔ)
(Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8πμ-4μμ)
Τηλ.: 24610 49672 / Fax: 24610 49673 / E-mail: kozan i @isotita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου