Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

Volunteering 4 Peace

Training Course
8-16 February 2014 | Vrnjacka Banja, Serbia
The main aim of the project is to equip 30 young people, volunteer managers who will work with volunteers engaged in peacebuilding and reconciliation processes. TC will also address Forum Theatre as technique to be used in peacebuilding activities.
With this project, we want to provide participants with competences to be successful volunteer managers, to be able to effectively coordinate and develop volunteer resources within peacebuilding projects and peacebuilding activities of their organizations.
TC will also address Forum Theatre as technique to be used in peacebuilding activities. The main idea of FT is to encourage and educate youth to open the dialogue about how to handle certain conflicts or problems.
The main themes addressed on the TC:
1. Basic concepts and values of volunteerism
2. Volunteer management in all its stages
3. Peace and peacebuilding
4. Conflict
5. Volunteering in post conflict areas
6. Volunteering for peace (managing, challenges and recommendations)
7. Forum theatre as a tool for peacebuilding processes
The TC will last for seven working days and working language will be English.
για περισσότερες πληροφορίες: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tc-volunteering-4-peace.3953/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου