Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: "Creative strategies to approach challenging Youth”

Νέο πρόγραμμα Erasmus+
Τύπος: εκπαιδευτικό πρόγραμμα (training course)
Πού; Pogradec, Αλβανία 
Ποιοι; 1 άτομο ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας 
Πότε; 11-17/8/2015 
Τίτλος: "Creative strategies to approach challenging Youth” 
Προθεσμία: 23/7
Περιεχόμενο: Για τη διοργάνωση της κατάρτισης θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε οργανισμούς να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση προγραμμάτων, ιδίως εκείνων που απευθύνονται στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Πώς μπορώ να οργανώσω την προετοιμασία σχεδίων που στοχεύουν σε αυτή την ομάδα-στόχο; Ποιος είναι ο ρόλος του εθελοντισμού στον τομέα αυτό; Πώς μπορούν επαγγελματίες να χρησιμοποιούν την καλλιτεχνική προσεγγίση και τα παιχνίδια για την καλύτερη αντιμετώπιση των νέων; Πώς μπορούν οργανισμοί να βελτίωσουν τα αποτελέσματα για τους νέους;
Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιδοτείται το κόστος των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 170 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. 
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου