Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσκληση συμμετοχήςΑιτήσεις έως 28/02/2018   Το “Gr.A.C.E.: Greek German matchmaking for Active Citizenship Education in Youth Work“ αποτελεί ένα νέο Erasmus+ πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί εντός του 2018 από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠαΠελ) σε συνεργασία με το Association of German Educational Organization (AdB). Το πρόγραμμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία ελληνο - γερμανική σύμπραξη, η οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες (και τους φορείς τους) που ασχολούνται με την εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση νέων. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός πρόσφορου εδάφους για συνεργασία μεταξύ φορέων/οργανισμών των δυο κρατών, που εξειδικεύονται στο εν λόγω ερευνητικό πεδίο.    Η συγκεκριμένη πρόσκληση συμμετοχής έχει ως στόχο να παρακινήσει επαγγελματίες (εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, εμψυχωτές, κοινωνικούς  επιστήμονες, κτλ) ενεργούς στον χώρο της εκπαίδευσης νέων και με εμπειρία στην μη τυπική εκπαίδευση γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ιδιότητα του πολίτη να δηλώσουν συμμετοχή. Συγκεκριμένα,

Απευθύνεται σε:

 άτομα που είναι ενεργά στον χώρο της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ιδιότητα του πολίτη μέσα από τον ρόλο του εκπαιδευτή, εμψυχωτή, κοινωνικού ή/και πολιτικού  επιστήμονα, κτλ  άτομα, η εργασία των οποίων διαπνέεται και καθορίζεται από τις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης  οποιονδήποτε θα ήθελε να μοιραστεί μαζί μας την γνώση, την εμπειρία, τα εκπαιδευτικά εργαλεία και τις μεθόδους που αξιοποιεί στο πλαίσιο της ενασχόλησης του  οποιονδήποτε είναι πρόθυμος να συνεισφέρει στη διάδοση και την ανάπτυξη/εφαρμογή των αποτελεσμάτων και την εργαλείων, που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος

Εάν είσαι ένας αυτούς, θα χαρούμε ιδιαίτερα να λάβουμε την αίτηση σου και να αποτελέσεις  μέλος της ομάδας μας!

Τι προσφέρουμε:

Η δομή του προγράμματος αποτελείται από την υλοποίηση δύο workshops και στοχεύει στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να: 
 αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις γύρω από την μη τυπική εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη & τα ανθρώπινα δικαιώματα, να γνωρίσουν και να επισκεφθούν φορείς/δομές το αντικείμενο των οποίων αφορούν στην εκπαίδευση νέων   να κατανοήσουν το εννοιολογικό πλαίσιο στο οποίο αναφερόμαστε, καθώς και τις προβληματικές που διατρέχουν την ενασχόληση μας   να ανακαλύψουν νέες γέφυρες συνεργασίας μεταξύ τους στο πλαίσιο της ελληνο γερμανικής συνεργασίας για ανταλλαγή νέων και να ενημερωθούν σχετικά με μελλοντικές δυνατότητες συνεργασίας 

Στόχος μας είναι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν στο πλαίσιο υποστήριξης του μηχανισμού της ελληνο- γερμανικής συνεργασίας για ανταλλαγή νέων.

Επιδιώκουμε οι συμμετέχοντες να έχουν εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και ενασχόλησης με νέους, ενδιαφέρον να μάθουν & να ανακαλύψουν νέα πράγματα, να είναι δραστήριοι και ανοιχτοί και κυρίως, πρόθυμοι να μοιραστούν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους και να αποτελέσουν ενεργά μέλη της ελληνο - γερμανικής αυτής ανταλλαγής νέων. 

Πότε:   Workshop I: Βερολίνο/Γερμανία, 8–13 Μαΐου 2018  Workshop II: Κόρινθος & Αθήνα/Ελλάδα, 29 Οκτωβρίου 2018 έως 4 Νοεμβρίου 2018

Κόστος συμμετοχής Συμμετέχοντες από Γερμανία: 100 ευρώ/άτομο Συμμετέχοντες από Ελλάδα: 50 ευρώ/άτομο   Έξοδα μετακίνησης Οι συμμετέχοντες οφείλουν να εξασφαλίσουν μόνοι τους τα εισιτήρια μετακίνησής τους για τα οποία θα αποζημιωθούν κατά την επιστροφή τους. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από τους διοργανωτές αναφορικά με την διαδικασία αποζημίωσης που θα πρέπει να ακολουθήσουν.  Το συνολικό κόστος του ταξιδιού (μετακίνηση, διαμονή και διατροφή) ανά συμμετέχοντα θα καλυφθεί από το πρόγραμμα ‘Gr.A.C.E’ σύμφωνα με τους κανόνες χρηματοδότησης των προγραμμάτων Erasmus+. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα έξοδα μετακίνησης το ανώτατο κόστος που θα μπορούσε να καλυφθεί είναι το ακόλουθο:      Μετακινήσεις εξωτερικού: έως 275 ευρώ Μετακινήσεις εσωτερικού: έως 180 ευρώ

Δήλωση συμμετοχής Η αίτηση συμμετοχής σας θα μπορούσε να γίνει με την χρήση του ακόλουθου συνδέσμου: https://goo.gl/forms/ycGCMiqfOk7XN4y12

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 28η Φεβρουαρίου 2018.

Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τη δυνατότητα ή μη συμμετοχής τους στο πρόγραμμα το αργότερο έως τις 10 Μαρτίου 2018. 
Στοιχεία επικοινωνίας: Για περαιτέρω πληροφορίες, οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα θα μπορούσαν να επικοινωνούν με την κα Δώρα Κατσαμώρη στην ηλεκτρονική διεύθυνση dorakatsamori@gmail.com Οι συμμετέχοντες από την Γερμανία μπορούν να επικοινωνούν με τον κο Georg Pirker στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση pirker@adb.de

H ομάδα: i) Καθηγήτρια, Δέσποινα Καρακατσάνη (Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) ii) κα Δώρα Κατσαμώρη (Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) iii) κος Georg Pirker (AdB) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου