Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

Αναζήτηση 5 νέων και ενός/μιας leader για το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων "Stop Motion, Not Rights!”


Η ΑΡΣΙΣ Κοζάνης συμμετέχοντας ως εταίρος στο πρόγραμμα

Ανταλλαγής Νέων/ Youth Exhcange, του Erasmus+, με τίτλο: "Stop Motion, Not Rights!”, αναζητά 5 νέους/νέες (18-30 ετών) και 1 leader (χωρίς όριο ηλικίας) για να ταξιδέψουν στην Κροατία.

Συγκεκριμένα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ❗️

Ανταλλαγή Νέων "Stop Motion, Not Rights!”

 📌Mountain Lodge Omanovac, Pakrac, Κροατία

📌19-28 Οκτωβρίου 2023 ⏱

📌 5 άτομα ηλικίας 18-30 ετών 

Καλύπτεται το 100% των εξόδων μεταφοράς μέχρι το ποσό των 275 ευρώ και το 100% της διαμονής και διατροφής ✈️ 🏠 🌮

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

-     Δημιουργία χώρου ανταλλαγής ιδεών, απόψεων και απόψεων με νέους από διαφορετικούς ευρωπαϊκούς πολιτισμούς.

-     Υποστήριξη της προσωπικής ανάπτυξης των νέων, προώθηση δεξιοτήτων όπως: αυτοπεποίθηση, επίλυση προβλημάτων, ηγεσία και ομαδική εργασία.

-     Μάθηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά και το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή ειδικότερα.

-     Εκμάθηση για τη διαδικασία της ψηφιακής αφήγησης και δημιουργία σύντομων βίντεο stop motion χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη (AI) και εφαρμογές για κινητές συσκευές.

-     Δημιουργία βίντεο stop motion με θέμα το Δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή.

 

Φόρμα συμμετοχής:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQqNSH7HNps_4JKaPwBsAV9LjCaJ_s31gsPQh7fP_iRVPQVQ/viewform?usp=sf_link

Πακέτο πληροφοριών:

https://drive.google.com/drive/folders/1bxG_uR2Igg7xrK-VW5GVWUmudaSsSyFt

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για αυτό το έργο είναι μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 11:59 π.μ.

 

CALL FOR PARTICIPANTS FROM GREECE❗️

Youth Exchange "Stop Motion, Not Rights!”

📌 Mountain Lodge Omanovac, Pakrac, Croatia 

📌19-28 October 2023 ⏱

📌 5 people aged 18-30 years

📌100% of the transportation expenses is covered until the amount of 275 euros and 100% of the accomodation and food ✈️ 🏠 🌮

 

The specific objectives are:

-     Creating a space for sharing ideas, views and opinions with young people from different European cultures.

-     Supporting the personal development of young people, advancing skills such as: self-confidence, problem-solving, leadership and teamwork.

-     Learning about human rights in general and Right to participate in cultural life in specific.

-     Learning about the process of digital storytelling and making short stop motion videos by using artificial intelligence (AI) and mobile applications.

-     Creating stop motion videos based on the topic of Right to participate in cultural life.

 

Application form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQqNSH7HNps_4JKaPwBsAV9LjCaJ_s31gsPQh7fP_iRVPQVQ/viewform?usp=sf_link

Infopack:

https://drive.google.com/drive/folders/1bxG_uR2Igg7xrK-VW5GVWUmudaSsSyFt

 

The deadline to apply for this project is until the 24th of September 11:59am.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου