Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Συνθήκες διοικητικής κράτησης & πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου

Η ΚΑΜΠΆΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΆΣΥΛΟ στην Ελλάδα διενήργησε αυτοψίες σε ΈΞΙ ΚΈΝΤΡΑ ΚΡΆΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΆ ΚΡΑΤΗΤΉΡΙΑ από την αρχή του 2014. Κατά τη διάρκεια των αυτοψιών συνομίλησε τόσο με τις αστυνομικές αρχές όσο και με τους κρατούμενους και τις κρατούμενες, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων και διαπίστωσε σειρά ΣΟΒΑΡΏΝ ΠΑΡΑΒΙΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ των κρατουμένων, τόσο ως προς την ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΆΣΥΛΟ όσο και ως προς τις ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΚΡΆΤΗΣΗΣ.
Το κεντρικό πόρισμα των αυτοψιών είναι ότι στην Ελλάδα Η ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΆΣΥΛΟ ΠΑΡΑΜΈΝΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΚΡΆΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΏΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΑΝΗΛΊΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΕΥΆΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΩΝ, ΕΊΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΚΑΚΈΣ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΟΎΝ ΑΠΆΝΘΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΉ ΜΕΤΑΧΕΊΡΙΣΗ (ΌΠΩΣ ΆΛΛΩΣΤΕ ΈΧΕΙ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΈΝΑ ΚΡΊΝΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ), ΚΑΘΊΣΤΑΝΤΑΙ ΔΕ ΑΚΌΜΑ ΠΙΟ ΑΝΥΠΌΦΟΡΕΣ ΕΞΑΙΤΊΑΣ ΤΗΣ ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ΠΟΛΎΜΗΝΗΣ ΚΡΆΤΗΣΗΣ, Η ΟΠΟΊΑ ΥΠΕΡΒΑΊΝΕΙ ΠΛΈΟΝ ΤΟ ΝΌΜΙΜΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΌ ΌΡΙΟ ΤΩΝ ΔΕΚΑΟΚΤΏ (18) ΜΗΝΏΝ.

Με βάση τα παραπάνω η ΚΑΜΠΆΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΆΣΥΛΟ συστήνει:
* Την άμεση σύσταση και των υπολοίπων Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, που προβλέπει το άρθρο 1 του Νόμου 3907/2011. Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (υφιστάμενα και μελλοντικά) να στελεχωθούν επαρκώς και να οργανωθούν αποτελεσματικά ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση και εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, ειδικά των ευάλωτων περιπτώσεων, ώστε να μην κινδυνεύουν με σύλληψη και κράτηση, αλλά και των κρατουμένων, τόσο για αρχικό όσο και για μεταγενέστερο αίτημα ασύλου. Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου να χωροθετηθούν εκτός χώρου κράτησης, για να μην ταυτίζονται από τα άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα ασύλου με τις αρμόδιες αρχές για την σύλληψη, κράτηση και απέλαση, παράγοντας που λειτουργεί αποτρεπτικά για την υποβολή του αιτήματος χορήγησης διεθνούς προστασίας.
* Την διασφάλιση δωρεάν νομικής συνδρομής σε όλους τους κρατουμένους τόσο όσον αφορά στις διαδικασίες αμφισβήτησης της απόφασης επιστροφής και κράτησης, όσο και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου.
* Οι ελληνικές αρχές πρέπει να σταματήσουν αμέσως τη συστηματική, εκτεταμένη, αδιάκριτη διοικητική κράτηση των παράτυπων μεταναστών και σε κάθε περίπτωση να μην υποβάλουν κανέναν σε κράτηση πέραν των δεκαοκτώ (18) μηνών, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των ευάλωτων περιπτώσεων (όπως ανηλίκων, θυμάτων βασανιστηρίων και σοβαρά ασθενών).
* Την άμεση εφαρμογή λιγότερο επαχθών εναλλακτικών της κράτησης μέτρων.
* Οι ελληνικές αρχές πρέπει να χορηγούν αναβολή απομάκρυνσης στις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η απέλαση για τεχνικούς ή νομικούς λόγους και σε κάθε περίπτωση όταν έχει συμπληρωθεί το ανώτατο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα της κράτησης.
* Οι συνθήκες κράτησης δεν πρέπει να παραβιάζουν το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο, ιδίως το δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Οι ελληνικές αρχές πρέπει να συμμορφώνονται ιδιαίτερα στις συστάσεις της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων.
* Ο χρόνος καταγραφής των αιτημάτων ασύλου των κρατουμένων πρέπει να επισπευσθεί, ενώ στις περιπτώσεις των αιτούντων άσυλο που τελούν υπό κράτηση η Υπηρεσία Ασύλου πρέπει να επανεξετάσει το πλαίσιο εφαρμογής των προϋποθέσεων έκδοσης εισηγήσεων υπέρ ή κατά της κράτησης.

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (αλφαβητικά):
ΑΙΤΗΜΑ http://www.aitima.gr  
ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων http://arsis.gr
Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων & Μεταναστών http://migrant.diktio.org
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι http://www.greekhelsinki.gr
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες http://www.gcr.gr
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων http://www.refugees.gr
Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων http://www.ecclesia.gr/greek/koinonia/kspm.html
Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών http://omadadikigorwn.blogspot.gr
Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων http://www.tokeli.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου