Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

Επιδοτούμενο σεμινάριο για απεξαρτημένα άτομα

Ενημερώνουμε ότι θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά στην Κοζάνη επιδοτούμενο σεμινάριο του ΕΣΠΑ για απεξαρτημένα άτομα ή άτομα υπό απεξάρτηση. Το Πρόγραμμα είναι 700 ωρών, θα υλοποιηθεί από τις 8/11 ως τις 30/4, και οι αιτήσεις θα γίνονται ως τις 30/10/2014. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ΟΑΕΔ και τα τηλέφωνα του ΚΕΚ στην παρακάτω πρόσκληση. 
Παρακαλούμε για τη διαδώστε της πληροφορίας ώστε να γίνει γνωστή στα άτομα που πιθανό να ενδιαφέρονται.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Κ.Ο
Στο πλαίσιο της πράξης 2 «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», που προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και εντάχθηκε στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» σας κοινοποιούμε την πρόθεση υλοποίησης του παρακάτω προγράμματος το οποίο έχει εγκριθεί  στο ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ – ΠΑΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με αριθμ. Εγκριτικής  3.31842/ΟΙΚ.5.19590/18-11-2013.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7172-05
ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (θεματικό αντικείμενο)
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

ΣΙΑΤΙΣΤΑ- ΚΟΖΑΝΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΩΡΕΣ)

08/11/14 ως 30/4/14

10
700 ΩΡΕΣ
(100 ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, 300 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 300 ΠΡΑΚΤΙΚΗ )
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

08/11/2014

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ Ή ΑΤΟΜΑ ΥΠΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

q       Έντυπη αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (διατίθεται από το ΚΕΚ)
q       Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης)
q       Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
q       Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου στρατού ή νόμιμη αναβολή ή απαλλαγή
q       Εκκαθαριστικό Εφορίας Δήλωσης Οικογενειακού Εισοδήματος
q       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (διατίθεται από το ΚΕΚ)
q       Πρόσφατη φωτογραφία
q   Έγγραφο της Δ.Υ.Α. ή του Κ.Π.Α. το οποίο πιστοποιεί την ένταξη σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση
q       Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο κάρτα ανεργίας (εν ισχύ) και παραπεμπτικό του ΟΑΕΔ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: 6€/ΩΡΑ ( 4.200 €)

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά εκτός Σαββάτου & Κυριακής,
από τις 09:30 - 18:00, στο τηλ.: 2461040033, 2465022801
 ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας : ΤΣΙΩΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

  
Με εκτίμηση

Για το ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ


ΒΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου