Τρίτη 26 Ιουλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στο πλαίσιο της συνεργασίας στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει και να στηρίξει αιτήματα συμπολιτών μας σε θέματα νομικά και εργασιακά. Έχουμε επισταμένως δουλέψει πάνω σε ζητήματα πρόσβασης στην εργασία των αιτούντων άσυλο και συγκεκριμένα στους περιορισμούς που υπήρχαν για την έκδοση αδειών εργασίας.
Το  θέμα φάνηκε πως διευθετήθηκε με την υπογραφή του νόμου 4375/2.4.2016, ο οποίος δίνει το δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία σε όλους και όλες που κατέχουν «δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή «δελτίο αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού», καταργώντας ταυτόχρονα με το άρθρο 81, το Π.Δ. 189/1998 και την υποχρέωση προσκόμισης άδειας εργασίας.
Όπως όμως προκύπτει από την ως τώρα εμπειρία μας, οι επιχειρήσεις δεν προχωρούν στην πρόσληψη αιτούντων ασύλου λόγω της αδυναμίας να καταχωριστούν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, αφ’ ης στιγμής ο κωδικός που αφορά στις «άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών οι οποίες παρέχουν δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας» δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες αδειών διαμονής των «αιτούντων άσυλο» και «αιτούντων διεθνή προστασία».

Η ασάφεια αυτή του συστήματος οδηγεί πολλές επιχειρήσεις να ανησυχούν για το νόμιμο της πρόσληψης και να αποφεύγουν να προχωρήσουν στην πρόσληψη ατόμων με τα προαναφερθέντα δελτία. Έτσι, καθίσταται στην ουσία ανενεργός ένας νόμος που θα μπορούσε να συμβάλει στην ορατότητα της πληθυσμιακής ομάδας των προσφύγων σε επίπεδο οργάνωσης της κοινωνίας και στην ενίσχυση της ένταξής τους.
Επισημαίνουμε και κοινοποιούμε, λοιπόν, στους επικεφαλής των συναρμόδιων Υπουργείων Εργασίας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης, του ΟΑΕΔ, αλλά και του Συνηγόρου του Πολίτη, ότι προκύπτει επιτακτική η ανάγκη άμεσης εξέτασης και επίλυσης του προβλήματος με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Η Νομική Υπηρεσία στεγάζεται στο Φρουραρχείο, Δομοκού 2 10440 Αθήνα,
απέναντι από το Σ. Σταθμό.
Πρόσωπο επικοινωνίας: Ευαγγελία Κοντοδήμα, 210 8257661-3
Καθημερινά 9:00 - 21:00

Η Υπηρεσία Νομικής Βοήθειας της ΑΡΣΙΣ (Legal Aid Syn-parastasi) παρέχει δωρεάν νομική συμβουλευτική και υποστήριξη σε καταναλωτικά, εργασιακά, ασφαλιστικά και σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας. Υποστηρίζει τη διαδικασία απόκτησης νομιμοποιητικών εγγράφων για πρόσφυγες και μετανάστες/ριες. Σε εξαιρετικά ευάλωτες περιπτώσεις αναλαμβάνει την εκπροσώπηση στο δικαστήριο. Συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις και υπηρεσίες για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των υποθέσεων. Παρέχει δωρεάν φοροτεχνική/λογιστική υποστήριξη.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι μη κυβερνητική οργάνωση εξειδικευμένη στην κοινωνική υποστήριξη και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1992 στην Αθήνα και σήμερα λειτουργεί με γραφεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη, την Αλεξανδρούπολη και τα Τίρανα. Εργάζεται με κοινότητες και πληθυσμούς που ο κοινωνικός αποκλεισμός και ο κίνδυνος περιθωριοποίησής τους είναι υψηλός. Δημιουργεί κοινωνικούς χώρους, πρωτοβουλίες και ευκαιρίες με στόχο την βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων όσων απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό, και επιδιώκει την υποστήριξη και την ενδυνάμωσή τους. Σημαντικό στοιχείο της φυσιογνωμίας της ΑΡΣΙΣ είναι το μοντέλο κοινοτικής λειτουργίας και η ενσωμάτωση των αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ισονομίας σε όλες τις δράσεις που αναπτύσσει. Τα στελέχη και οι εθελοντές/ριες της οργάνωσης σε κάθε περιοχή που αναπτύσσονται δράσεις και παρεμβάσεις της, καλούνται να λειτουργούν μέσα από διαδικασίες διαρκούς συνεργασίας και επικοινωνίας, με σεβασμό στις αρχές αυτές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου