Κυριακή 31 Ιουλίου 2016

Xρηματοδοτουμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα:‘’Effective multicultural team’’.

26 Αυγούστου με 3 Σεπτέμβρη στη Μαύρη Θάλασσα
(Akçakoca / Düzce / TURKEY)

Συμμετοχές από: Latvia, Greece, Romania, Turkey, Sweden, Estonia, FYROM

The aim of the project "Towards an effective multicultural team" is to improve the team working skills of youth workers in multicultural environment by using different informal education methods and to make the youth workers more aware on the processes in a multicultural team work.
The objectives of the project are:
- to support the youth workers to become more aware of team developing processes with an emphasis on multicultural international teams, especially if it consists from hard to reach young people
-to discuss with the youth workers their experience in resolving the conflicts in teams and to learn the importance of conflicts in a team work, to apply different methods for manage conflicts in a team.
-to experience the project phases together with the group during the training and to become more aware on tools which they can use to make projects in multicultural teams more successful
-to promote the idea of "Youth initiative" and to encourage the youth workers to share their ideas and develop international projects with multicultural teams in this field
-to encourage the youth workers to learn from their mistakes and to encourage them to find the solutions if something goes in different way as planned before
- to make the youth workers more aware about cultural differences; to support them to learn from different cultures and to find the ways of collaboration with people from different cultures.

Βρείτε φίλους σας, συγγενείς κλπ και επιχειρήστε το. Αξίζει τον κόπο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου