Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

Ψηφίστηκε η απαγόρευση των ιατρικών παρεμβάσεων στα ίντερσεξ παιδιά


Ψηφίστηκε πριν από λίγο το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.

Το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, απαγορεύει τις ιατρικές παρεμβάσεις στα ίντερσεξ παιδιά, δημιουργεί ένα πλαίσιο για την ομαλή ανάπτυξη του φύλου τους και της προσωπικότητας τους. Αναγνωρίζει, επίσης, τη δυνατότητα στα άτομα με HIV για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Συγκεκριμένα τα άρθρα που αφορούν τα ίντερσεξ άτομα ψήφισαν:

Άρθρο 17: όλα τα κόμματα υπέρ, εκτός ΚΚΕ και Ελληνική Λύση που ψήφισαν παρών.

Άρθρο 18: όλα τα κόμματα υπέρ, εκτός ΚΚΕ και Ελληνική Λύση που ψήφισαν παρών.

Άρθρο 19: όλα τα κόμματα υπέρ, εκτός Ελληνική Λύση που ψήφισε παρών.

Άρθρο 20: όλα τα κόμματα υπέρ, εκτός ΚΚΕ που ψήφισε παρών

Τι αναφέρουν τα άρθρα

1. Οι ιατρικές πράξεις και θεραπείες, όπως χειρουργική ή ορμονική, για την ολική ή μερική αλλαγή των χαρακτηριστικών φύλου όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4491/2017 (Α’ 152) δύνανται να διενεργηθούν σε ανήλικο ίντερσεξ άτομο που έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας του, μόνο με την ελεύθερη συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης του ιδίου και των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα ή ασκούν την επιμέλειά του, σύμφωνα με την υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3418/2005 (Α’ 287), περί των προϋποθέσεων της παροχής έγκυρης συναίνεσης ανηλίκου ασθενούς για την εκτέλεση σε αυτόν ιατρικών πράξεων από ιατρό.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου