Κυριακή 15 Μαρτίου 2015

Διακρατική συνάντηση εργασίας για την προστασία των “Παιδιών σε κίνηση” μεταξύ Ελλάδας-Αλβανίας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας

Tη Δευτέρα 16 και Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 πραγματοποιείται στην Αθήνα, διακρατική συνάντηση εργασίας μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, στο πλαίσιο του προγράμματος MARIO, με τη φροντίδα της ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, υπό την αιγίδα και με τη συνεργασία του Γραφείου του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, για την περαιτέρω ανάπτυξη κοινών δράσεων αντιμετώπισης του φαινομένου εκμετάλλευσης και εμπορίας των παιδιών σε κίνηση. Ως παιδιά σε κίνηση ορίζονται τα παιδιά που άφησαν το σπίτι τους και βρίσκονται καθ’ οδόν προς την μία ή την άλλη χώρα, ή έχουν φτάσει σε αυτήν, καθώς και τα παιδιά που μετακινούνται εντός των χωρών, συνοδευόμενα ή ασυνόδευτα. Οι ανήλικοι αυτοί αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική ομάδα και πέφτουν συχνά θύματα εκμετάλλευσης ή/και εμπορίας. Στη συνάντηση εργασίας συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων για το θέμα από Ελλάδα, Αλβανία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από Υπουργεία Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Εκπαίδευσης, Διπλωματικές Αρχές, Εισαγγελείς, Κρατικές Κοινωνικές Υπηρεσίες για τα δικαιώματα του παιδιού, Αστυνομικά Τμήματα Προστασίας Ανηλίκων και Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων, καθώς και πληθώρα εκπροσώπων από την Κοινωνία των Πολιτών. Βασικός στόχος της συνάντησης αυτής είναι η βελτίωση μηχανισμών επικοινωνίας των συνεργαζόμενων φορέων καθώς και η ποιοτική ανταλλαγή πληροφοριών για την αντιμετώπιση των υποθέσεων εκμετάλλευσης παιδιών και εφήβων που κινούνται στις χώρες αυτές. Τόσο τα εργαστήρια και η επίσκεψη σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων (Χαμόγελο του Παιδιού) όσο και η επί τόπου παρατήρηση του φαινομένου της παιδικής εργασίας στο δρόμο θα εξυπηρετήσουν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου. 'Έως τώρα τέτοιου είδους συναντήσεις εργασίας έχουν συνεισφέρει στη θεσμοθέτηση διακρατικών συμφωνιών και στην αρωγή και υποστήριξη των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο καθώς και στην ενίσχυση του μηχανισμού προστασίας ανηλίκων. Η συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών στη Λεωφ. Β. Σοφίας 1.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου