Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018

Νέο πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα την κοινωνική ένταξη μέσα από τα sport!Τύπος: εκπαιδευτικό πρόγραμμα (training course)
Πού; Λάρνακα, Κύπρος
Ποιοί; 3 άτομα ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας (άνω των 18)
Πότε; 27/4-05/05/2018
Τίτλος: "Sports Activities: The Path to Social Inclusion”
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 02/03
Περιεχόμενο:
Πώς μπορεί ο αθλητισμός να βοηθήσει την κοινωνική ένταξη; Πώς μπορεί να εκπαιδεύσει τους νέους εργαζόμενους να αναπτύξουν συμπεριφορές χωρίς αποκλεισμούς μέσω αθλητικών δραστηριοτήτων, για την αποτελεσματική υποστήριξη των περιθωριοποιημένων ομάδων (πρόσφυγες, μετανάστες, κοινωνικά αποκλεισμένοι);
Στόχοι:
-Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα νεολαίας σχετικά με την υποστηρίξη της ενεργού και της ευχάριστης συμμετοχής στον αθλητισμό
-Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και να προτείνει τη μέθοδο της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού (σε όλους τους ανθρώπους) ως πρακτική που υποστηρίζει την ευημερία (βραχυπρόθεσμα) και την κοινωνική ένταξη και αλληλεγγύη (μακροπρόθεσμα).
-Να υποστηρίξει τους νέους εργαζομένους στην απόκτηση βασικών ικανοτήτων με στόχο τη βελτίωση της προσωπικής τους ανάπτυξης
Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.
Για αιτήσεις συμμετοχής στείλτε μήνυμα στο inbox.
Καλή επιτυχία!!!!

https://www.facebook.com/HellenicYouthParticipation/posts/1578927958868583

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου