Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019

Ενημέρωση για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού
Το Σχολείο Ενηλίκων της ΑΡΣΙΣ Κοζάνης ενημερώνει τους πολίτες τρίτων χωρών και τους αιτούντες άσυλο, άνω των 16 ετών, που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο «καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος», πως η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης διοργανώσει το Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019 τις εξετάσεις για την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.
Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως και την Τετάρτη, 06/11/2019, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κοζάνης, στην οδό Αγίας Παρασκευής & Καπετανάκη Ηλία και ώρες 17:00-19:00 (τηλέφωνα επικοινωνίας 2461041077, 6947189278).
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
·       Μία (1) Φωτογραφία τύπου ταυτότητας,
·       Φωτοτυπία διαβατηρίου,
·       Φωτοτυπία της άδειας διαμονής στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για άδεια διαμονής (πρέπει να επιδειχθεί το πρωτότυπο),
·       Παράβολο αξίας πενήντα ευρώ (50,00€), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΑΛΕ 1450189001 Λοιπά παράβολα).

Για περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας, για βοήθεια στη συμπλήρωση των αιτήσεων, αλλά και για δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΑΡΣΙΣ Κοζάνης: στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2461049799, στο e-mail: infokoz@arsis.gr, στο δικτυακό τόπο: http://arsiskozanis.blogspot.gr, ή μέσω της σελίδας www.facebook.com/Arsis.Kozanis.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου